Kuukausittainen arkisto: joulukuu 2013

Vaasan Sosialidemokraattinen Kunnallisjärjestö ry Vasa Socialdemokratiska Kommunalorganisation rf Kunnallistoimikunta – Styrelsen 11.12.2013 Vaasassa

KOKOUTSKUTSU / MÖTESKALLELSE

Vaasan Sosialidemokraattisen Kunnallisjärjestön edustajisto kutsutaan sääntömääräiseen syyskokoukseen keskiviikkona 11.12.2013 klo 17.30 Palosaaren työväentalolle, Varisselänkatu 22.
Valtakirjojen tarkastus samassa paikassa alkaen klo 17.00.

Syyskokouksessa käsitellään sääntömääräiset syyskokousasiat.

Jos olet estynyt osallistumasta kokoukseen, ota yhteyttä puolueosastosi puheenjohtajaan tai sihteeriin, että he voivat kutsua varajäsenen kokoukseen.

Joulupuuro!

Vasa Socialdemokratiska Kommunalorganisations representantskap sammankallas härmed till stadgeenligt höstmöte onsdagen den 11.12.2013 kl 17.30 i Brändö arbetarförenings hus, Kråk¬fjärdsgatan 22. Fullmaktsgranskning på samma ställe med början kl 17.00.

På mötet behandlas stadgeenliga höstmötesärenden.

Ifall Du är förhindrad att delta i mötet, var vänlig och kontakta ordföranden eller sekreteraren i Din partiavdelning, så att en suppleant kan kallas till mötet.

Julgröt!

Kunnallistoimikunta / Styrelsen